Çocuk Diş Hekimliği

Süt dişleri 20 tane olup, yaklaşık 6.ayda alt keserlerle sürme periyoduna başlar ve 24-30 ay gibi süt büyükazıların sürmesiyle tamamlanır. 6 yaş itibariyle ise daimi dişlerin sürme periyodu başlar ve bu döneme karma dişlenme dönemi adı verilir. 10-11 yaşına kadar karma dişlenme dönemi devam eder ve daimi dişlerin tüm süt dişlerinin yerini almasıyla daimi dişlenme dönemi başlar. Hem süt dişlenme dönemi hem de karma dişlenme dönemi, daimi dişler kadar önemlidir. Süt dişleri her şeyden önce çiğneme açısından önemlidir. Dişleri çürüyen ve rahatsızlık hisseden çocuklar yemek yerken ağrı çekmekte ve yeterli beslenememektedir. Büyüme ve gelişim bozukluğu yaşayan bir çok çocuğun diş çürüğü nedeniyle yeterli beslenme yapamadığı bildirilmektedir.

Diğer taraftan süt dişlerinin erken yaşta kaybedilmesi, çocuklarda dilin yanlış konumlanmasına ve bunun sonucunda konuşma bozukluğuna ve yanlış yutkunma alışkanlığı (infantil yutkunma) kazanılmasına neden olmaktadır.

Süt dişleri özellikle okul dönemindeki çocukların psikolojisi açısından da önemlidir. Diş çürüğünün kötü görüntüsü nedeniyle utanan çocukların, okula gitmek istemediği gözlenmiştir. Bazı hastalarda genetik veya dişlerin gelişimi sırasında geçirilmiş bir hastalık nedeniyle daimi dişleri eksik olabilmektedir. Böyle durumlarda süt dişleri hayat boyu kullanılabilmektedir. Ancak bu eksikliği düzenli diş hekimi kontrolleri sırasında alınan panoramik radyograflar sayesinde tespit edebilmekteyiz.

Süt dişlerine daimi dişlere uyguladığımız bir çok tedaviyi uygulayabilmekteyiz. Cam iyonomer, kompomer dolgu uygulamaları, kuafajamputasyon ve süt kanal tedavisi uygulamaları ve hatta çok madde kaybı görülen süt dişlerin kronlanması da uygulanabilmektedir.

Süt dişleri, daimi dişler sürene kadar onların yerini korumak açısından önemlidir. Dişler çene içerisinde oluşumlarını sürdürürken, kök gelişimlerine göre belli yaşlarda sürmektedirler. Bu vakite kadar ağız içinde sürecekleri mesafeyi koruma görevi süt dişlerine düşmektedir. Aksi taktirde  süt dişinin erken kaybı sonucunda yer kaybı yaşanmakta ve hastada ortodontik problemler oluşmaktadır. Başka bir tedavi seçeneği kalmadığında ve çekmek durumunda kadığımız süt dişleri yerine sabit veya hareketli yer tutucu uygulamalarla ilerleyen yıllarda yaşanabilecek ortodontik problemlerin oluşması engellenebilmektedir. Ağızdaki diğer süt dişlerin çekim boşluğuna doğru kayarak sürecek daimi dişlerin yerini kapatması, daimi dişlerin sürmesini engellemesi veya daimi dişlerin yanlış yerden sürmesine neden olması yaşanabilecek başlıca problemlerdendir.