Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti

Dişin kron(ağız içinde görünen taç bölgesi) bölgesinde dışardan içeri doğru mine, dentin dokuları ve en iç kısımda ise pulpa odası adı verdiğimiz kanal bölgesi bulunmaktadır. Kanala ulaşmayan çürüklerde diş çürüğü temizlendikten sonra amalgam veya kompozit dolgu uygulanarak kayıp diş dokusu yerine konmuş olur. Geçmiş yıllarda amalgam dolgu daha dirençli olduğu için kompozit dolgu daha az tercih edilmekteydi. Ancak günümüz teknolojisiyle üretilen kompozit dolgular ve dolgu altına uygulanan bonding ajanlar(yapıştırıcı ajanlar) sayesinde diş ve dolgu arasında sağlam bir bağlantı oluşmakta, direnç olarak da amalgam dolguya yakın bir sağlamlığa ulaşmaktadır. Bu nedenle günümüz uygulamalarında amalgam dolgu estetik görünüm nedeniyle artık tercih edilmemektedir.

Diş çürüğü kanala kadar ilerlediğinde, pulpa enfekte olduğunda; travma nedeniyle pulpal doku hasar gördüğünde; diş eti problemlerinin ilerlemesiyle periodontal enfeksiyonun pulpada hasar oluşturması nedeniyle kanal tedavisi uygulaması yapılmaktadır. Kanal tedavisi her hastada aynı semptomları veya şikayetleri yaratmadığı gibi işlem süreci de her hastada benzer seyretmemektedir. Enfeksiyonun bulunduğu evre, kök ucunda lezyon gelişip gelişmemesi, hastanın yaşı, ağrı eşiği, kanal anomalileri gibi bir çok parametre tedavi sürecini etkileyebilmektedir. İşlem süresince hiç ağrı yaşanmama ihtimali olduğu kadar süreci antibiyotik ve antienflamatuar ilaç kullanarak geçirmesi gereken hastalar da olabilmektedir. Tedavi tamamlandıktan sonra da birkaç hafta, işlem gören dişte ağrı görülmesi bir çok hastada karşılaştığımız, beklenen postoperatif durumlardandır.

İhmal edilen çürükler, ağrı yaratmadığı için tedavisi yaptırılmayan dişlerde var olan enfeksiyonun durmadığı ve ilerlemeye devam ederek sağlıklı dokulara zarar verdiği bilinmelidir. Çürüğün tespit edilebildiği aşamada dolgu restorasyonla, ilerleyen pulpa hasarında kanal tedavisiyle tedavi edilmesi çok kıymetlidir. Bu aşamadan sonra dişin kurtarılması mümkün olmamakta ve ne yazık ki çekime gitmektedir.